1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Про мене

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ І ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Всеукраїнська інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених (22–24 лютого 2020 року)

пʼятниця, 21 лютого 2020 р.

Ольшанська О. О. ХУДОЖНЄ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ КОЗАЦТВА У ЗБІРЦІ М. БРАЦИЛО «ШОВКОВА ДЕРЖАВА»

 

Ольшанська О. О.

аспірантка 1 року навчання

Запорізький національний університет

Наук. кер.: Стадніченко О. О., к. філол. н., доцент

 

ХУДОЖНЄ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ КОЗАЦТВА У ЗБІРЦІ М. БРАЦИЛО «ШОВКОВА ДЕРЖАВА»

 

Поезія Марини Брацило вирізняється з-поміж творчості інших митців покоління дев’яностників та двотисячників тяглістю та особливою увагою до історичного минулого України, зокрема Запорізького краю. З першої збірки мисткині «Хортицькі дзвони» наскрізними темами її лірики є степ, лицарі минулого, Хортиця, Дике поле.

О. Забужко стверджує: «Той, хто не знає, звідки вийшов, позбавлений такого важливого засобу психологічної підтримки як розуміння логіки й змісту власного життя та подій, які з ним відбуваються» [4, с. 308]. М. Брацило мала потужні світоглядні орієнтири та чітко усвідомлювала своє місце у світі, спираючись на віковічні традиції українського народу та відтворюючи у своїй творчості архетипні образи української культури.

Темою роботи є аналіз авторської інтерпретації традиційного образу козацтва у віршах М. Брацило. Об’єкт дослідження – поезії розділу «Пам’ять козацького степу» збірки «Шовкова держава», а предмет – художнє переосмислення авторкою образу козацтва.

Творчість М. Брацило вивчали В. Жилінський, І. Кушніренко, П. Ребро, А. Рекубрацький, О. Стадніченко, П. Юрик та ін. Однак аналіз відтворення й трансформації образу козацтва в поезіях збірки «Шовкова держава» не перебував у полі зору дослідників.

Рукопис збірки «Шовкова держава» був підготовлений за життя авторки, хоча сама книжка побачила світ уже після трагічної загибелі М. Брацило. Один із розділів збірки має назву «Пам’ять козацького степу». У короткій передмові до розділу авторка наголошує на важливості степу (як географічного та історико-культурного простору) у процесі становлення та самоідентифікації її як людини та мисткині. Прикметно, що саме слово «Степ» М. Брацило пише з великої літери, підкреслюючи його місце в системі світосприйняття на рівні з поняттями «Господь» та «Слово».

У вірші під назвою «Лицарю минулого» лірична героїня звертається до козака, не називаючи його на ім’я: «Ми поєднані вічністю, та роз’єднані часом» [1, с. 68]. На думку дослідниці Н. Рудакової, анонімність у відтворенні лицарського образу в художній літературі є традиційною та цілком виправданою, оскільки образ козака може виступати універсальною моделлю визвольної ідеї [див.: 3]. У такому випадку достеменне ім’я героя твору є необов’язковим. Так і в поезії М. Брацило козак зображений узагальнено, анонімно, однак поруч із ним – вороний кінь, який, як відомо, є архаїчним компонентом козацької культури.

Інакшим зображений образ козака у вірші «Спокута». У центрі уваги авторки – гетьман Богдан Хмельницький. Пафос вірша підкреслений окличними реченнями, звертаннями, риторичними питаннями та вигуками: «Що тебе тривожить так, гетьмане, що тобі не спиться до зорі?» [1, с. 83].

Мужній, сильний, відважний, мудрий правитель зображений у поезії М. Брацило в момент складних міркувань та душевних мук. Ніби за лаштунками, подалі від людських очей, у темряві, на самоті гетьман дав волю емоціям, сумнівам, переживанням: «Де вам знати, як блукав він степом / І просив пробачення в трави» [1, с. 83]. Таким чином, поетеса підкреслює те, що кожній людині, незалежно від звання, посади та соціального статусу, притаманні звичайні людські риси – і це є абсолютно природним. І лише сила духу допомагає опанувати себе в складній ситуації, лишивши сумніви та душевні муки на поталу степовим вітрам і темряві ночі: «Ти один. / І ніч свистить арканом, / Сплетеним зі степових вітрів» [1, с. 83]. Так авторка додає власних мазків до портрета гетьмана, олюднюючи його.

Не завжди козаки, лицарі минулого відтворені у віршах М. Брацило самотніми. Зокрема сотник у однойменному вірші змальований у доволі інтимний момент – мить прощання з жінкою, від імені якої й ведеться оповідь у творі. Лірична героїня смиренно сприймає ситуацію, свідома своєї ролі: сотник має піти, а вона – відпустити, лишитися й чекати, підтримуючи мужнього воїна молитвами та оберегами: «А сльози, що між квітів на сорочці, / Нехай тебе від кулі порятують» [1, с. 85]. У такий спосіб поетеса відтворює архетипний образ жінки-берегині, проте акцентуючи увагу в першу чергу на емоційній, а не соціальній складовій. Позаяк жіноцтво за козацьких часів, як стверджує О. Кривоший, мало повну свободу для самовираження і правову дієздатність [див.: 2, с. 3].

У вірші «Поклик» поетеса М. Брацило наголошує на тому, що з плином часу козацький дух із сердець українців нікуди не подівся. Навіть сучасна дитина, хлопчик «…міський – від чуба до штанців…» [1, с. 67] відчуває підсвідомо зв’язок зі своїм родом та несе в собі одвічні риси українця, козака: сміливість, волелюбність, відвагу – «Засів – Той, з правіків, дає вже перші сходи, Такі вже сильні, хоч іще малі» [1, с. 67].

Саме так, як і кілька століть тому, з маленького хлопчика виросте козак і він, сповнений наснаги та впевненості, вирушить у дорогу назустріч сутичкам і протиріччям: «Там, за горами, кінь росте. / Вже скоро. Вже скоро, синку» [1, с. 67]. Козацька звитяга не минула, не розчинилася з плином історії, а лише трансформувалася, набувши нових форм, відтінків, барв, та надаючи сучасній людині незламності й сили.

Цим надихалася, цим живилася поетична душа М. Брацило. Переосмислюючи історію українського народу, поетеса витворює формулу світогляду лицаря, козака, українця: «Все, що попереду, – тільки степи і степи. / Все, що позаду, – лише ворогів могили. / Знаю одне: якщо ти хоч раз відступив – / Більше не питимеш тої терпкої сили…» [1, с. 86]. Ці рядки можна вважати маніфестом козацтва, а отже – українства від прадавніх часів до сьогодення. М. Брацило була свідома важливої ролі історичної пам’яті, тяглості поколінь у формуванні світогляду українців ХХІ ст. Адже, як зазначає О. Забужко, «що коротша пам’ять у суспільства, то легше ним маніпулювати» [4, с. 308].

Отже, у поетичній збірці «Шовкова держава» М. Брацило не лише художньо переосмислює образ козацтва, надаючи архетипним образам нових відтінків, барв та форм, проводить аналогію між різними історичними періодами та конкретними постатями, вибудовує містки між часовими пластами, а й формулює ключові світоглядні позиції українців.

Література

1. Брацило М. Шовкова держава : лірика. Київ : Наш Формат, 2014. 336 с.

2. Кривоший О. Жінка в суспільному житті України за часів козаччини : історичні розвідки. Запоріжжя : Поліграф, 1998. 68 с.

3. Рудакова Н. Український історичний епос: художня трансформація образу козака. Літературознавчі студії. 2013. № 37 (2). С. 266–272.

4. Український палімпсест. Оксана Забужко в розмові з Ізою Хруслінською / пер. з польської Д. Матіяш; за ред. І. Андрусяка та О. Забужко. Київ : Комора, 2014. 408 с.

Окремі видання творів

 

Брацило, Марина. Хортицькі дзвони. – Запоріжжя: Хортиця, 1995. – 48 с.

Брацило, Марина. Благовіст. – Запоріжжя: Хортиця, 1996. – 48 с.

Брацило, Марина. Мелодія вічних прощань. – Запоріжжя: Хортиця, 1997. – 108 с.

Брацило, Марина. Сонцетяжіння. – Запоріжжя: Хортиця, 2001. – 110 с.

Брацило, Марина. Чотири пори любові. – Київ: Видавництво Сергія Пантюка, 2006. –
96 с., іл.

Брацило, Марина. Mare Amoris (Морю, з любов’ю). – Запоріжжя: Дике поле, 2011. – 44 с.

 

 

Публікації в збірках, журналах, газетах

 

«Україно моя». Вірш //«Наш город». – 8.06.1991

Оживи, зачарований краю». Вірш //Наш город».–17.10.1991

Рекубрацький А. Знайомтесь: Марина Брацило. Добірка віршів // «Запорізька правда». – 30.09.1992

Рекубрацький А. Не підведи, Марино! Добірка віршів // «Запорізька правда». – 13.01.93

Добірка віршів // «Запорозька СІЧ».-20.01.1994

Гривцова Олена. «Переплелось, як мамине життя». Добірка віршів. – «Запорізька правда». – 26.04.1994

Добірка віршів // «Запорозька СІЧ».-30.06.1994

«Скелі оживають на Дніпрі». Добірка віршів. // «Дзвін».-№9 1994

«Дещо про місяці». Вірш // «Суббота «Наш город».- 12.11.1994

«Де стинуть в небі сполохи лелечі». Добірка віршів. // «Яровит». – Літературно-мистецька газета.- №7(9) 1994

«Бранка». Вірш //Хортиця: Альманах.-Запоріжжя,1994.- Вип.3.-С.121.

«Люби мене». Вірш. //«Суббота «Наш город».- 06.01.1995

Добірка віршів // «Запорозька січ». – 9 лютого 1995

«Здрастуй, весно.; «Ніч підгонить коні-птиці». Вірші. //Думна скеля:«Запорозька СІЧ».-18.05.1995

Новые стихи старых знакомых. Стихотворение // «Наш город». – 10.08.1995

Добірка віршів. //«Запорозька СІЧ».- 07.09.1995

«Моїй Україні». Вірш. // «Пороги».- №1 жовтень 1995

Добірка віршів // «Українське слово». – 21 грудня 1995

«Спокута». Вірш // «Запорізький університет». – 28 грудня 1995

Маринина зірка // Час-time. – грудень 1995

«Хортиця». Вірш. // Хортиця: Альманах.-Запоріжжя,1995.- Вип.4.-С.49.

Добірка віршів. // «Бористен». – Січень 1996

Ми – одна сім’я // «Пороги». – січень 1996

Добірка віршів // Запорізька правда. – 14.02.1996

«Жінко, ваша величносте». Вірш. // «Запорізька правда».-06.03.1996

Вірш // «МиГ». – 13.04.1996

«Слово про кохання» // «Літературна Україна». – червень 1996

«Спокута». Вірш. // «Запорізька правда».- 19.06.1997

Марина Брацило: «Кому суджено біть повешенным, тот не утонет» // «Наш город». – 25.06.1996

Анонс книги «Благовіст». Добірка віршів // «Запорізька правда». – 28.06.1996

«Монолог Купала». Вірш. //«Запорозька СІЧ».- 06.07.1996

Добірка віршів // «Индустриальное Запорожье». – 12 июля 1996

Вітаємо! Добірка віршів // «Запорізька правда». – 01.02.1997

Добірка віршів // «Наш город». – 19.02.1997

Слова весни, слова любові. Добірка віршів // «Запорізька правда». – 6 березня 1997

«Представляємо твори учасників наради «Молода література і державність України. Марина Брацило». Добірка віршів. // «Літературна Україна». – 24.12.1998

Добірка віршів. // «Початки». Антологія молодої поезії. - !998. – С.201-209.

«Гірке тепло полину».Добірка віршів. // Хортиця: Альманах.-Запоріжжя,1998.- Вип.6.-С.13-14.

«Холодна осінь… відки ця печаль? Вірш. //«Запорозька СІЧ».- 27.11.1999

«Не журись, мій вишневий раю, буде світлим твоє надвечір’я». Добірка віршів // «Запорізька правда». – 23.12.1999

«Крила». Вірш. //«Суббота «Наш город».- 30.12.1999

Добірка віршів. // «Середмістя». Літературний альманах. –Запоріжжя. Просвіта.1999.- С.40-43.

Добірка віршів. //Літературна Україна».- 02.03.2000

Добірка віршів. //«Запорозька СІЧ».- 29.08.2000

«Складень». Триптих. // «Запорозька СІЧ».- 03.03.2001

Добірка пісень/Сучасна запорозька козацька пісня. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2001. – 51 с. – С.20-25

«Портрет на побутовому тлі». Вірш // «Голос Гуляйпілля».- 18.09.2002

Добірка віршів. // «Колекція». Альманах поезії ( за програмою V фестивалю поезії «Молоде вино»). Київ: Творча Асоціація 500, 2002.- С.19-26.

Рекубрацький А. Марина Брацило / Письменники запорізького краю. – Запоріжжя: Хортиця, 2002. – 580 с. – С. 474-483

«Я зроду тут живу…». Добірка віршів. // Хортиця. Українсько-російський літературно-художній та громадсько-політичний часопис Запорізького краю. - №1 2004.- С.3 – 9.

«Ти йдеш з мого життя…». Добірка віршів. Післяслово. О.Ульяненка. // «Березіль». -№7-8 2003.- С.3-9.

Добірка віршів. // «Гранослов запалює зірки». Ювілейний альманах. – Київ: «Гопак», 2003.- С.33-38.

Марина Брацило. Бенефіс. Добірка віршів. //«Запорозька СІЧ».- 14.08.2004.

Ребро Петро. Кохання на лтфазенді (Вельми дружні пародії) // «Літературна Україна». – 25 травня 2006

«Трохи б надпити степу…». Добірка віршів. // Хортиця. Українсько-російський літературно-художній та громадсько – політичний часопис Запорізького краю. - №4 2009.- С.3 – 12.

«Я зроду тут живу…». Вірш.// Хортиця. Українсько-російський літературно-художній та громадсько – політичний часопис Запорізького краю. - №1 2011.- С.59.

«Сюжетів стане – на мільйон стрічок…» Добірка віршів. // Хортиця. Українсько-російський літературно-художній та громадсько – політичний часопис Запорізького краю. - №2 2011.- С.35 – 38.

«Хортиця». Вірш. // «Верже».- 30.06.2011

Баулин П. В областном литобъединении имени М. Гайдабуры //«Индустриальное Запорожье». – 19 декабря 1991

Рекубрацький А. Так тримати, Марино! // «Запорізька правда». – 3.09.93

Звездопад во время листопада // Перекур. – 30 октября 1993

Григорій Лютий. В облітоб’єднанні. «Марина Браціло» Про творчість. Вірш «Летючі кораблі». // «Запорозька СІЧ».- 25.11.1993

Россыпь талантов // «Перекур». – 4.12.1993

Гривцова Олена. Лауреати обласних премій // «Запорізька правда». – 16.03.1994

Кобзареві читання // «Запорозька СІЧ».-18.03.1994

Лауреати перших обласних премій //«Запорозька січ». – 21 квітня 1994

Захаренко Андрій. Повернулися з дипломами // «Запорізька правда». – 05.04.1994

Корницький Андрій. Звучи, поезіє // «Запорізька правда». – 18 травня 1994

Ой ти «Доле», моя «Доле» // «Запорозька січ». – 11 серпня 1994

«Доля» називає лауреатів» // «Запорізька правда». – 13 серпня 1994

Зустріч у військовій частині // «Запорозька січ». – 20 жовтня 1994

Люби мене. Вірш // «Наш город». – 6 января 1995

Корницький Андрій. Вітаємо, Марино! // «Запорізька правда». – 27.01.1995

Кліковка Ганна. «РУТА вибирає найкращих» // «Запорізька правда». – 7 лютого 1995

Григорій Лютий. В облітоб’єднанні. «Марина Браціло» Про творчість(звернення до спонсорів); добірка віршів. // «Запорозька СІЧ».- 09.02.1995

Мінаєва Світлана. Успіх університетської поетеси // «Запорізький університет». – 16 лютого 1995

Подробнейшие итоги «Червоної рути» // «Запорозька січ». – 18.02.1995

Вірші Марини Брацило. Редакційна стаття про творчість поетеси, добірка поезій.// «Запорізький університет».- 07.03.1995

Гривцова Олена. Пыдводны рифи «легкого» жанру // «Запорізька правда». – 22.03.1995

Левицкий Ярослав. Без узора распрей // «Суббота. Наш город». – 26 августа 1995

А на площади Фестивальной // «Перекур». –28 августа 1995

Осауленко Валентина. Удивительный мир М. Брацыло // «Индустриальное Запорожье». – 14 сентября 1995

Ковалев Петр. Звонкий дебют // «Наш город». – 16.09.1995

Асатиани Лика. «Моя щедрість повернеться колосом» // «Суббота. Наш город». – 02.09.1995

Павел Баулин. Новые стихи старых знакомых (про першу книгу поезій Марини Брацило, вірш «Торкнися скрипки, скрипалю!».// «Наш город».-10.08.1995

Юрик Пилип. Перша збірка поетеси // «Запорізька січ». – 20 вересня 1995

Шевченко Віталій. Перша ластівка // «Днепровский металлург». – 6 октября 1995

КРЭЗИ. На сцене – лауреаты Межвузовского // «Верже». – 13.10.1995

Корницький Андрій. Свято першої книги // «Запорізька правда». – 01.11.1995

Лютий Г. У обласному літоб’єднанні // «Запорозька січ». – 01.11.1995

Клименко Лилия. Праздник первуй книги // «Наш город». –02.11.1995

Марина Брацило: «Я – поетеса з Хортиці» // «Запорозька січ». – 2 листопада 1995

Коваленко Світлана. «Я не молюсь, я зроду тут живу». Рецензія // «Запорізька правда». – 06.10.1995

Авторскую песню студенты уважают // «Запорозька січ». – 28 листопада 1995

Первые книги издательства «Хортиця» // «Индустриальное Запорожье». – 10 ноября 1995

Бебешко Зінаїда, Івченко Лідія. Наше слово, наша пісня не вмре, не загине // «Дніпровський метелург». – 1.12.95

Мэри – где стихи там и проза // «Миг». – 23 декабря 1995

Мінаєва Світлана. Успіх юної поетеси // «Запорізький університет». – 28 грудня 1995

Перебийніс Петро. Родючий сад «Гранослова» // «Літературна Україна». – 4 січня 1996

Анатолій Рекубрацький. Марина Брацило. Про творчість поетеси, добірка нових поезій. // «Запорізька правда».- 14.02.1996

Егорова Ирина. Шесть страниц из книги поэзий // «Индустриальное Запорожье». – 5 марта 1996

Слово про кохання – це слово про жінку // «Запорозька січ». – 6 березня 1996

Пока горит свеча // «Суббота. Наш город». – 9 марта 1996

Егорова Ирина. Поэтессы правили бал // «Индустриальное Запорожье». – 19 марта 1996

Тамара Стешенкова. «Молодь. Література. Доба» // «Літературна Україна». – 28 березня 1996

Боглевская Ольга. Концептуальные шнурки // «МиГ». – 13.04.1996

Кривенко Андрій. «Намерзла збоку яблука зоря…» // «Запорізька правда». – 17.05.1996

Садовський Юрко. Нестримний потік провінційної поезії // «Запорозька січ». – 21 травня 1996

І нуртував козацький дух // «Запорізька правда». – 24.05.1996

Артем’єв Володимир. Поетеса з Запоріжжя стала республіканським дипломантом // «Запорізька січ». – 28.05.1996

Хортиця – не лише легендарний острів // «Літературна Україна». – 6.06.1996

Конкурсы // «Наш город». – 18.06.1996

Марина Брацило. Про другу збірку поезій «Благовіст», добірка поезій з нової книги.// «Запорізька правда».- 28.06.1996

Марина Брацило: «Хочеться вплести й свого промінчика» // «Индустриальное Заопоржье». – 12 июля 1996

Марина Брацило. Сторінка поезії. Дебют в «ЛУ». Про творчість поетеси, добірка віршів. // «Літературна Україна».- 22.10.1998

Піддубна Олена. Хай щастить «Червоним» (рутівцям)! // «Запорозька січ». –20 листопада 1996

Стешенкова Тамара. У спілці письменників України // «Літературна Україна». – 23 січня 1997

Вітаємо! // «Запорізька правда». – 01.02.1997

Ласков Михаил. Удивительная Марина // «Верже». – 13.02.1997

Баулин Павел. Пока горит свеча // «Наш город». – 19.02.1997

Захаренко Андрій. Слова весни, слова любові // «Заопрізька правда». – 6 березня 1997. – С. 1-2

Вечер поэтесс // «Суббота. Наш город». – 7 марта 1997

«Гуморизація» Запоріжжя // «Літературна Україна». – 24 квітня 1997

…Гражданином быть обязан // «Перекур». – 20.11.1997

Ребро Петро. Миттєвості літературного процесу чи «парад графоманів»? // «Запорізька правда». – 09.12.1997

«Поэтический май-98» завершается // «Индустриальное Запорожье». – 16 мая 1998

Кухарук Роман. Запоріжжя тішить талантами // «Літературна Україна». – 18 червня 1998

Стешенкова Тамара. Видавниче гроно // «Літературна Україна». – 9 липня 1998

Захаренко Андрій. Живи, «Хортице» // «Запорізька правда». – 04.09.1998

Обрано голову літоб’єднання // «Запорозька січ». – 29 вересня 1998

Терлецький Валентин. Жіноча поезія Запоріжжя // «Запорозька січ». – 6 жовтня 1998

Стешенкова Тамара. Молода література і державність України // «Літературна Україна». – 31 грудня 1998

Яровий Олександр. Порятунок літератури й порятунок нації: слово – за молоддю // «Літературна Україна». – 31 грудня 1998

Яковенко Сергій. ХХХХХХХХ // «Початки». Антологія молодої поезії. - !998. – С.201-209.

Плющ Василь. Поезія: «Запорізька школа»? // «Літературна Україна». – 22 квітня 1999 р.

«Не журись, мій вишневий раю, буде світлим твоє надвечір’я» // «Запорізька правда». – 23.12.1999

Пазюченко Н. Аби тільки світити людям // «Наше життя». – 12 серпня 2000

Питерская Ирина. С 40-летием тебя, родная «двадцатка»! // «Верже». – 22.02.2001

Богуславська Анастасія. Стопроцентна якісь «Молодого вина», або проста арифметика (500:5=100) // «Смолоскип України». – №11. – листопад, 2001

Огляд нових видань // «Література плюс». – число 9-10 (34-35), листопад-грудень 2001

У нас в гостях Марина Брацило. Лист поетеси до редакції з нагоди 10-річчя творчої діяльності, редакційний коментар, добірка поезій.// «Наше життя».- 08.12.2001

Стрілець Сергій. Ювілей творчої діяльності Марини Брацило // «Запорозька СІЧ-Перекур». – 06.12.2001

Юрик Пилип. Два ювілеї Марини Брацило // «Запорозька січ». – грудень 2001

Клименко Андрей. Еще одна книга Марины Брацыло // «Суббота плюс». – декабрь 2001

Захаренко Андрій. Бенефіс Марини Брацило // «Запорізька правда». – грудень 2001

Боглевская Ольга. «Ног должно быть две» // «Индустриальное Запорожье». – 12 декабря 2001

Асатиани Лилия. Пришелец с планеты поэзия // «Улица Заречная». – 20.12.2001

Знайомтеся: Марина Брацило. Редакційна стаття до 10-річчя творчої діяльності поетеси, добірка поезій. // «Голос Гуляйпілля».- 29.12.2001

Семенова Наталія. «Молоде вино» з подільського винограду // «Подолянин». – 29.03.2002

Андрусяк Іван. «…Що нам лишилось від птахів…» // «Українське слово». – 4-10 квітня 2002

Рекубрацький А. Марина Брацило / Письменники запорізького краю. – Запоріжжя: Хортиця, 2002. – 580 с. – С. 474-478

Копистинська Ірина. Оксамарин – незимні відчуття // «Українське слово». – 19.12.2002

Рекубрацький Анатолій. «Оксамарин» - зимовий колір // «Запорізька правда». – грудень 2002

Косовська Марія. Маленька помста оксамарини // «Літературна Україна». – 13 лютого 2003

Дорошенко Виталина. Обставим городских! // «Индустриальное Запорожье». – 5 августа 2006

Дорошенко Виталина. Марина Брацило: «Я знаю, где моя родина!» // «Индустриальное Запорожье». – 15 августа 2006

Тонєєва Юлія. Марина Брацило пише вже 15 років // «Запорозька січ». – 9 грудня 2006

Дорошенко Виталина. «Юбилярша» с Хортицы // «Индустриальное Запорожье». – 15 декабря 2006

Анатолій Рекубрацький: «Мої учні – із Запорізького національного» // «Запорізький університет». – №17 (912). – 26 грудня 2006

Данилина Екатерина. Кактуса в окне нет. Явка провалена // «Индустриальное Запорожье. Панорама». – 13 января 2011

Ботнарева Марина. Воспоминание о теплом море в осенний день // «МИГ». – 20.10.2011

28.06.11

Україно моя

Написав administrator

Україно моя//Наш город. – 1991. — 8 июня

У Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені О. М. Горького відбулася презентація нової збірки поезії члена Національної спілки письменників України, нашої землячки Марини Брацило „Морю, з любов'ю”, приурочена до 20-річчя творчої діяльності.

Марина Брацило народилася в Запоріжжі, закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету. Її творчий доробок складають поетичні збірки “Хортицькі дзвони”, “Благовіст”, “Мелодія вічних прощань”, численні публікації у вітчизняній періодиці.

Перші поетичні публікації Марини Брацило приємно вразили запоріжців щирістю, юнацькою наснагою та любов’ю до рідного краю. Весь подальший поетичний доробок сповнений відчуттям генетичної причетності до свого народу, його духовних цінностей та героїчного минулого. У своїх віршах поетесі вдалося створити неповторний образ сучасної ліричної героїні, піднятися до зразків довершеної інтимної лірики.

Також добре відома діяльність М. Брацило на теренах України як організатора поетичної вітальні видавництва «Смолоскип», з підтримки поетичної молоді в рамках Всеукраїнського фестивалю живої поезії «Молоде вино».

Разом із запорізькими літераторами та прихильниками творчості талановиту поетесу з визначною подією в її житті привітало керівництво управління культури і туризму облдержадміністрації.

Управління у справах преси та інформації

Надруковано: офіційний сайт Запорізької обласної державної адміністрації -

http://www.zoda.gov.ua/news/13697/prezentatsiya-more-ljubovi-i-poeziji.html

 

15 жовтня в бібліотеці відбулася презентація нової збірки поезії Марини Брацило "Морю, з любов'ю". Марина народилася в Запоріжжі, закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету, вона - автор поетичних збірок “Хортицькі дзвони”, “Благовіст”, “Мелодія вічних прощань” та численних публікацій у вітчизняній періодиці, член Спілки письменників України. Привітати М. Брацило із новою книгою прийшли запорізькі літератори та численні прихильники її творчості.

Надруковано: офіційний сайт Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Горького -

http://zounb.zp.ua/node/1099 

15 жовтня в Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені О. М. Горького відбулася презентація нової збірки поезії члена Національної спілки письменників України Марини Брацило „Морю, з любов'ю” до 20-річчя творчої діяльності.

Марина Брацило народилася в Запоріжжі, закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету, вона – автор поетичних збірок “Хортицькі дзвони”, “Благовіст”, “Мелодія вічних прощань” та численних публікацій у вітчизняній періодиці.

Читати далі:  http://www.zotic.zp.ua/news.html

 Надруковано: офіційний сайт Запорізького обласного туристично-інформаційного центру.

 

28.06.11

Біографія

Написав administrator

Біографічна довідка

Народилася 02.12.1976 р. у м. Запоріжжі.
Навчання: СЗОШ № 43 (1984–1991 рр.), СЗОШ № 20 (1991–1994 рр.); Запорізький державний університет, філологічний факультет, спеціальність: українська мова та література (1994–1999 рр.); Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського НАНУ, аспірантура, спеціальність: етнологія (1999–2004 рр.). 
Працювала: коректором у ЗМІ; літредактором у видавництвах "Факт", "Смолоскип"; редактором у журналах "Пані", "Вона", "Даша"; контент-редактором сайту IVONA. 
З 1997 року член Національної спілки письменників України. У 1998–1999 рр. – голова Запорізького обласного літературного об’єднання
ім. М. Гайдабури.
Участь у літературних конкурсах: Запорізька обласна премія для обдарованої молоді (1993, 1995 рр., лауреат); Міжнародний конкурс молодих літераторів "Гранослов (1994,1995, дипломант)"; Літературний конкурс видавництва "Смолоскип" (1997, відзнака); V Всеукраїнський фестиваль "Лір" (1997, лауреат).
Участь у музичних фестивалях та конкурсах: Запорізький Обласний молодіжний фестиваль естрадного мистецтва "Зорепад" (1993, лауреат); Міжнародний пісенний фестиваль"Доля" (м. Чернівці, 1994, дипломант), фестиваль авторської пісні та акустичної музики "Срібна підкова" (Львів, 1995, призер); Запорізькі обласні відбіркові тури фестивалю "Червона рута" (1995, 1997, призер).
Поетичні збірки: "Хортицькі Дзвони" (1995), "Благовіст" (1996), "Мелодія вічних прощань" (1997), "Сонцетяжіння" (2001), "Чотири пори любові" (2006).
Учасник Всеукраїнського збору молодих літераторів (1998) та Всеукраїнської наради "Молода література і державність України" (1999). Багаторічний учасник Всеукраїнського семінару творчої молоді України в Ірпені.
Громадське визнання:1994 р. – Грамота Союзу українок Америки з нагоди Року родини за перемогу у конкурсі есеїв; 1995 р. – Грамота Центрального правління Всеукраїнського товариства "Просвіта"
ім. Т. Шевченка за першу поетичну збірку "Хортицькі дзвони";  1997 р. – Почесна грамота обласного відділення Українського фонду культури за плідну літературну діяльність та велику громадсько-масову роботу по відродженню і пропаганду духовної спадщини українського народу; у 1999 р. вллючена Американським Біографічним Інститутом до номінації "Жінка року" та до Міжнародного словника видатних особистостей. 
З 2005 р. – постійний член журі Всеукраїнського конкурсу живої поезії "Молоде вино".
Бібліографічні довідники:
Письменники України: Бібліографічний довідник / Упоряд. В. П. Павловська та ін. - К.: Укр. письменник, 2006. - 514 с.
Письменники запорізького краю. – Запоріжжя: Хортиця, 2002. – 580 с. – С. 474-478